Ontwikkeladvies

Arbeidsmarkt – Kansen beroepen overzicht

De Nederlandse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. In sommige sectoren
hebben ondernemers hun deuren (verplicht) moeten sluiten, terwijl andere (vitale) sectoren
juist moesten blijven functioneren. Het overzicht van het UWV brengt in beeld wat dit
betekent voor de arbeidsmarkt:
• In welke sectoren is sprake van grote drukte, extra vacatures of personeelstekorten?
• In welke sectoren kunnen mensen vanwege de maatregelen nog steeds minder werken?
• Welke initiatieven leggen verbindingen tussen de huidige tekort- en overschotsectoren of zijn
op een andere manier van belang voor de arbeidsmarkt in een sector?

Het is een momentopname.

UWV laat zien welke beroepen voldoende tot goede baankansen bieden. Dat geeft richting aan mensen die op zoek moeten naar ander werk of willen nadenken over omscholing. In totaal gaat het om 182 kansrijke beroepen, verdeeld over 15 segmenten.

Er zijn kansen op verschillende niveaus. Zo staan er beroepen in het overzicht waar geen of nauwelijks instroomeisen worden gesteld, zoals asbestverwijderaars, ongediertebestrijders en verkeersregelaars.

In de meeste beroepen wordt er gevaagd om specifieke kennis en vaardigheden op middelbaar niveau, zoals verzorgende IG, verpleegkundigen, hoveniers, monteurs zonnepanelen, onderhoudsschilders, verspaners, vrachtwagenchauffeurs, handhavers openbare ruimte (BOA’s) en bakkers.

Ook op hoger niveau zijn er baankansen. Denk aan operatieassistenten, docenten talen of exacte vakken, ict programmeurs, security specialisten, inkopers, accountants en bedrijfsleiders in supermarkten.

Minst kansrijke beroepen

UWV laat zien wat de minst kansrijke beroepen zijn. In deze beroepen zal het lastiger zijn om (snel) werk te vinden. In totaal gaat het om 54 beroepen.

Op de lijst staan beroepen die geraakt zijn door de coronamaatregelen. Zo zijn er minder goede baankansen voor producenten en technici in de theaterwereld, sportinstructeurs, hotelreceptionisten, buschauffeurs, reisbureaumedewerkers en kappers. Het is nog onduidelijk wanneer bepaalde coronamaatregelen (blijvend) versoepeld worden en de arbeidsmarkt in deze beroepen verbetert.

Sommige beroepen in het overzicht bieden al jaren minder goede baankansen. Bijvoorbeeld omdat het werk door digitalisering bedreigd wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor administratief medewerkers, grafisch vormgevers en bibliotheekmedewerkers. Andere beroepen zijn gewoonweg te populair onder scholieren/studenten en werkzoekenden, zoals dierenverzorgers en onderwijsassistenten in het basisonderwijs. In deze beroepen zijn er veel sollicitanten per vacature.

Waar liggen nog kansen voor werkzoekenden?

Voor de coronacrisis hadden veel bedrijven en organisaties in uiteenlopende sectoren te maken met personeelstekorten. In veel sectoren is die situatie dramatisch omgeslagen, maar soms zijn die tekorten juist ook gebleven. In de zorg is nog steeds een tekort aan verplegend en verzorgend personeel in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het onderwijs heeft nog steeds behoefte aan docenten basisonderwijs, exacte vakken en talen.
Er blijft ook vraag naar technisch geschoolde vakmensen in de energiesector, bouw- en installatie en delen van de industrie.

Samenvatting kansenberoepen (15 december 2020)

Lager beroepsniveau/basisvakmanschap

 • Huishoudelijk medewerkers thuiszorg

Middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap

 • Helpenden in instellingen*
 • Verzorgenden individuele gezondheidszorg (ig)/kraamverzorgenden
 • Woonbegeleiders gehandicaptenzorg
 • Algemeen verpleegkundigen
 • Medewerkers steriele medische hulpmiddelen
 • Apothekersassistenten
 • Tandartsassistenten
 • Doktersassistenten

Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau

 • Wijkverpleegkundigen
 • Gespecialiseerd verpleegkundigen (o.a. ambulance, spoedeisende hulp, intensive care, oncologie-, cardiologie, dialyse, kinderafdeling, geriatrie, revalidatie)
 • Anesthesiemedewerkers en operatie assistenten
 • Verpleegkundigen psychiatrie, GGZ
 • Verpleegkundig specialisten**
 • Physician assistants**
 • Praktijkondersteuners huisarts GGZ (poh-ggz)
 • Verloskundigen**
 • Optometristen**
 • Mondhygiënisten**
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Laboranten klinische neurofysiologie, hart- en longfunctie assistenten
 • Radiodiagnostisch laboranten
 • Arbeidshygiënisten
 • Gz-psychologen, klinisch psychologen, eerste lijns-psychologen 
 • Specifieke medisch specialisten (bijvoorbeeld specialisten ouderengeneeskunde, artsen spoedeisende hulp, artsen verstandelijk gehandicapten, psychiaters)
 • Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen
 • Sociaal geneeskundigen maatschappij en gezondheid (jeugd en gezondheid, infectieziekten, verslavingsartsen)
 • Tandartsen**
 • Dierenartsen**
 • Apothekers

* Er zijn vooral goede kansen voor helpenden die kunnen doorstromen richting verzorgende ig (niveau 3).

** Deze beroepen vergen wel een specifieke hbo- of wo-(bachelor)opleiding, waarvoor bij alle onderwijsinstellingen een numerus fixus geldt.

Op dit moment is er vanwege de covid19-uitbraak ook extra vraag naar bron- en contactonderzoekers en medewerkers in teststraten. De omvang en duur van deze vraag is sterk afhankelijk van de corona-situatie. Vanaf 2021 zou er ook extra vraag kunnen komen in het kader van de vaccinatiecampagne.

Middelbaar beroepsniveau

 • Zweminstructeurs

Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau

 • Leerkrachten basisonderwijs
 • Leerkrachten speciaal onderwijs
 • Docenten vo/mbo talen: Nederlands, Duits, klassieke talen, Frans, Engels
 • Docenten vo/mbo exacte vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, ict / informatica
 • Docenten vo/mbo economische en maatschappelijke vakken: economie, maatschappijleer, aardrijkskunde
 • Vakdocenten beroepsonderwijs verpleegkunde / verzorging
 • Vakdocenten beroepsonderwijs techniek
 • Docenten hoger onderwijs: ict / informatica, wiskunde, natuurkunde, techniek

Middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap

 • ICT-servicedeskmedewerkers

Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau

 • BI specialisten, data analisten, data scientists
 • Software consultants ERP/CRM
 • Applicatie-, systeem- en functioneel beheerders
 • Datawarehouse ontwikkelaars
 • Database administrators
 • Netwerkbeheerders
 • Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers
 • Architecten ict, systeemontwikkelaars
 • Programmeurs / developers specifieke talen (o.a. .NET, java, C#, PHP, javascript)
 • Security specialisten
 • Software testers, testmanagers
 • Webdevelopers (backend/technisch)
 • GEO/GIS specialisten (geografisch informatiesysteem)

.

Er blijft ook vraag naar technisch geschoolde vakmensen in de industrie en bij bouw- en installatiebedrijven. In de industrie kan de situatie per bedrijf verschillen. Zelfs als de situatie in de bouw en industrie later dit jaar nog verslechtert, zullen de structurele tekorten aan technische vakmensen niet zomaar verdwijnen.

Andere bero

Middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap

 • Medewerkers fastservice
 • Broodbakkers (inclusief industrieel bakkers)
 • Verkoopmedewerkers voedingsspeciaalzaken
 • Verkoopmedewerkers keukens/badkamers
 • Interieurvakkrachten: keukenmonteurs, woning- en meubelstoffeerders, parketvloerenleggers
 • Elektromonteurs witgoed

Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau

 • Managers / bedrijfsleiders supermarkt

epen die kansrijk blijven voor werkzoekenden, zijn bijvoorbeeld hovenier, CDD-analist bij een bank en verkoopmedewerker van badkamers, keukens en elektronica.

Daarnaast ontstaat door de coronacrisis soms ook extra vraag naar personeel, in ieder geval tijdelijk. Door de toename van onlinebestellingen is er meer vraag naar pakketbezorgers en de uitgebreidere capaciteit om te testen op corona vraagt bijvoorbeeld om bron- en contactonderzoekers en medewerkers voor het afsprakennummer. Daarbij hoeft er overigens niet meteen sprake te zijn van tekorten, omdat in deze tijd ook het aanbod van kandidaten groter is dan eerder.


Natuurlijk ligt de personeelsvraag niet (overal) meer op hetzelfde niveau als voor de crisis en kan de situatie van bedrijf tot bedrijf verschillen maar goede vakmensen zijn nog steeds schaars. Denk hierbij bijvoorbeeld aan monteurs/installateurs, verspaners, werkvoorbereiders en timmerlieden. Daarbij kan de situatie later in 2020/21 nog verslechteren, maar de voortdurende tekorten aan technische vakmensen zullen ook niet zomaar verdwijnen. Voorbeelden van andere blijvend kansrijke beroepen zijn hoveniers, CDD-analisten bij banken en verkoopmedewerkers voor wonen, interieur en elektronica.

Volgende stap

Wil je ook weten wat je waard bent ?

Ben je klaar voor de volgende stap? Wil je een plan voor jouw toekomst?  Stuur mij een berichtje en ik neem contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares
× Hoe kan ik je helpen?